Aktualności prawne

Najnowsze informacje z prawa Polskiego. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Zmiany w kodeksie cywilnym: skrócenie ogólnych okresów przedstawiania roszczeń – ma być szybciej

Zmiany w kodeksie cywilnym: skrócenie ogólnych okresów przedstawiania roszczeń – ma być szybciej

Obowiązujące dotychczas przepisy prawa dotyczące okresów przedawnienia roszczeń uległy zmianie z dniem 9 lipca 2018 roku – zgodnie z intencją ustawodawcy nowe regulacje mają być prostsze, , jednocześnie uniemożliwiając nieuczciwym kancelariom windykacyjnym zarabianie na przedawnionych długach. Poniżej opisujemy, jaki jest okres przedawnienia długu według nowych regulacji oraz na czym dokładnie polegają zmiany w kodeksie cywilnym.

Co się zmieniło? Wykaz zmian 2018

Najważniejszą zmianą jest skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do zaledwie 6 lat. Podobna sytuacja dotyczy także roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu i roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem. Co istotne, modyfikacjom nie uległo przedawnienie świadczeń okresowych ani termin przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej – w obu przypadkach wynoszą one 3 lata.

Należy również wspomnieć, iż została wprowadzona bardzo ważna zmiana w zakresie procedury cywilnej , polegająca na konieczności umieszczenia daty wymagalności roszczenia w każdym składanym pozwie o zasądzenie roszczenia.

Nieuczciwe firmy windykacyjne – wzmocnienie praw konsumenta

Do chwili wejścia w życie opisywanej nowelizacji wiele firm windykacyjnych funkcjonowało w oparciu o specyficzny model biznesowy. Polegał on na skupowaniu (z reguły na bardzo korzystnych warunkach finansowych) przedawnionych roszczeń finansowych i podejmowaniu prób egzekucji sądowej tych zobowiązań, co nierzadko kończyło się sukcesem. Wynikało to z faktu, iż przed nowelizacją dłużnik musiał w trakcie rozprawy sądowej podnieść zarzut przedawnienia wobec danego roszczenia, aby sąd oddalił pozew nieuczciwej firmy windykacyjnej. Jeżeli dłużnik tego nie zrobił, musiał zobowiązanie spłacić wraz z należnymi odsetkami pomimo faktu, iż w świetle obowiązujących wtedy regulacji prawnych było ono przedawnione.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi, znowelizowanymi przepisami nie jest możliwe domaganie się zaspokojenia roszczenia przeciwko konsumentowi po upływie terminu przedawnienia. Co istotne w tym kontekście, to sąd jest zobowiązany do ustalenia, czy w konkretnym przypadku minął już okres przedawnienia roszczenia, czy też nie. Dzięki temu w istotny sposób została wzmocniona pozycja konsumentów wobec firm zajmujących się zarabianiem na przedawnionych należnościach.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *