Aktualności prawne

Najnowsze informacje z prawa Polskiego. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Kategoria: Bez kategorii

Zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiające start firmy. Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiające start firmy. Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy , które zbiorczo określane są mianem Konstytucji biznesu. Zastępują one dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, określając jednocześnie w precyzyjny sposób zasady obowiązujące przedsiębiorców i organy władzy publicznej we wzajemnych relacjach. Co bardzo istotne, nowa ustawa przewiduje szereg ulg i ułatwień dla osób, […]

Czytaj dalej

Sprzątanie pomieszczeń to usługa, a nie tworzenie dzieła

Sprzątanie pomieszczeń to usługa, a nie tworzenie dzieła

Zgodnie w wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie dnia 15.11.2017 r. (sygn. akt III AUa 700/16) osoba sprzątająca pomieszczenia świadczy usługę, a nie wykonuje dzieło. Wyrok zapadł w wyniku wniesienia odwołań do sądów obu instancji przez płatnika składek, wobec którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął działania zmierzające do wyegzekwowania należnych składek za umowy podpisane z […]

Czytaj dalej

Odmowa operatora dotycząca przeniesienia numeru do innej sieci nie narusza dóbr osobistych

Odmowa operatora dotycząca przeniesienia numeru do innej sieci nie narusza dóbr osobistych

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27.10.2017 r. orzekł, że odmowa przeniesienia numeru przez operatora sieci komórkowej do innej sieci komórkowej nie narusza dóbr osobistych abonenta, któremu takiego przeniesienia odmówiono. Wyrok zapadł w sprawie, w której powód wniósł pozew o naruszenie dóbr osobistych przez operatora sieci komórkowej, gdyż ten nie zgodził się na przeniesienie […]

Czytaj dalej

Jak założyć spółkę z o. o.?

Jak założyć spółkę z o. o.?

Wybór formy prawnej dla nowo zakładanej firmy może stanowić pewien kłopot z uwagi na szeroki wachlarz opcji dostępnych dla przedsiębiorców decydujących się na rozpoczęcie działalności. Spośród wszystkich typów spółek handlowych największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kilkaset tysięcy zarejestrowanych spółek), dlatego poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zakładania spółki z o.o., kosztów takiego przedsięwzięcia […]

Czytaj dalej

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie?

Prawo do zakładania stowarzyszeń jest w Polsce gwarantowane przez najwyższy akt prawny, czyli Konstytucję. Znajdujące się w niej zapisy mówią o tym, że obywatele polscy mogą tworzyć związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, fundacje, ruchy obywatelskie oraz inne dobrowolne zrzeszenia. Państwo konstytucyjnie zapewnia wolność działania tego rodzaju organizacji. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące sposobu […]

Czytaj dalej

Jak założyć fundację?

Jak założyć fundację?

Fundacje stanowią w Rzeczpospolitej Polskiej drugą pod względem ogólnej liczby formę prawną wybieraną jako sposób działalności przez organizacje pozarządowe. Działalność fundacji w Polsce jest regulowana przez Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz przez statuty poszczególnych fundacji, a swoboda zakładania fundacji jest gwarantowana przez Konstytucję. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak […]

Czytaj dalej