Aktualności prawne

Najnowsze informacje z prawa Polskiego. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Rozwód – wartość nieruchomości a podział mieszkania obciążonego hipoteką

Rozwód – wartość nieruchomości a podział mieszkania obciążonego hipoteką

Rozwód dla wielu małżonków, którzy nie posiadają intercyzy, oznacza podział majątku. Sprawa jest stosunkowo prosta, jeśli obie strony są w stanie się porozumieć, jednak problem pojawia się w bardziej skomplikowanych przypadkach. Jednym z nich jest podział mieszkania, które obciążone jest kredytem hipotecznym. Jak traktować hipotekę oraz czy dokonać podziału majątku nie biorąc jej pod uwagę? […]

Czytaj dalej

Hejt w internecie jako przestępstwo zniesławienia

Hejt w internecie jako przestępstwo zniesławienia

Hejt w Internecie jest zjawiskiem o rosnącej skali. Wiele osób czuje się bezkarnie krytykując lub obrażając innych w sieci. Bezkarność ta jest jednak tylko pozorna. Cyberprzemoc spotkamy na co dzień, jednak nie każdy z nas wie, że obraźliwe komentarze i treści mogą być karalne. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie jest działaniem, które potencjalnie może […]

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń zasądzonych w prawomocnym wyroku w postępowaniu cywilnym

Przedawnienie roszczeń zasądzonych w prawomocnym wyroku w postępowaniu cywilnym

Wraz ze zmianami, które wniosła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, weszły w życie się nowe zasady przedawnienia roszczeń majątkowych i należności. Nowelizacja znacznie skraca terminy przedawnienia oraz wprowadza nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom w relacjach business to consumer (B2C).

Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny i zasady dziedziczenia firmy

Zarząd sukcesyjny i zasady dziedziczenia firmy

Śmierć właściciela firmy jeszcze do niedawna była powodem niemałych komplikacji. W dniu 26 listopada 2018 roku w życie weszły przepisy ustawy, która wprowadziła skuteczne procedury działania w materii dziedziczenia przedsiębiorstw. Wprowadzony zarząd sukcesyjny umożliwia ciągłość działalności firmy aż do momentu zakończenia wszystkich procesów spadkowych i przejęcia firmy przez zstępnych.

Czytaj dalej

Zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiające start firmy. Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiające start firmy. Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy , które zbiorczo określane są mianem Konstytucji biznesu. Zastępują one dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, określając jednocześnie w precyzyjny sposób zasady obowiązujące przedsiębiorców i organy władzy publicznej we wzajemnych relacjach. Co bardzo istotne, nowa ustawa przewiduje szereg ulg i ułatwień dla osób, […]

Czytaj dalej

Zmiany w kodeksie cywilnym: skrócenie ogólnych okresów przedstawiania roszczeń – ma być szybciej

Zmiany w kodeksie cywilnym: skrócenie ogólnych okresów przedstawiania roszczeń – ma być szybciej

Obowiązujące dotychczas przepisy prawa dotyczące okresów przedawnienia roszczeń uległy zmianie z dniem 9 lipca 2018 roku – zgodnie z intencją ustawodawcy nowe regulacje mają być prostsze, , jednocześnie uniemożliwiając nieuczciwym kancelariom windykacyjnym zarabianie na przedawnionych długach. Poniżej opisujemy, jaki jest okres przedawnienia długu według nowych regulacji oraz na czym dokładnie polegają zmiany w kodeksie cywilnym.

Czytaj dalej

Obowiązkowe szczepienia dzieci – przepisy wynikają z ustawy i są ogólnodostępne

Obowiązkowe szczepienia dzieci – przepisy wynikają z ustawy i są ogólnodostępne

Szczepienie ochronne realizowane są w Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Kalendarz szczepień co roku jest aktualizowany, a obowiązującą w danym roku wersję kalendarza ogłasza w komunikacie Główny  Inspektor Sanitarny. PSO porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych, wskazując obowiązkowe szczepienia bezpłatne (realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) oraz zalecane szczepienia odpłatne (nieobowiązkowe). […]

Czytaj dalej

Ograniczenie możliwości zaprzeczenia ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności jest niekonstytucyjne

Ograniczenie możliwości zaprzeczenia ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności jest niekonstytucyjne

W Artykule 70. ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czytamy: „Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności”. Termin ten został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP.  Co więcej, do skargi o uznanie przepisu za niekonstytucyjny […]

Czytaj dalej

Obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne

Obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne

W wyroku z dnia 19 października 2017 (sygn. akt. V ACa 147/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż niedopuszczalne jest obniżenie kary umownej do poziomu, który czyni tę karę w istocie jedynie iluzoryczną i pozbawia podstawowych funkcji, którymi są: stymulowanie wykonania zobowiązania, funkcja represyjna oraz funkcja kompensacyjna (czyli umożliwienie naprawienia szkody poniesionej przez wierzyciela). Wyrok […]

Czytaj dalej

Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego

Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego

11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą w przypadku chęci dochodzenia zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w schronisku dla nieletnich należy stosować regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym o odpowiedzialności za wadliwe orzeczenie. Uchwała ta jest odpowiedzią na pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 28 marca 2017 r. dotyczące tego, […]

Czytaj dalej